Utstiller på Torget - Trosopplæringskonferansen 2017

DummySection

DummySection

Dette er påmeldingsskjemaet for annonsører og stands under årets Trosopplæringskonferanse som denne gangen finner sted på the Qube på Gardermoen.

Påmeldingsfrist er fredag 22. september.

Innlevering av annonser til programheftet har frist samme dag som påmeldingsfrist.

Navn kontaktperson

Navn kontaktperson *

Denne adressen brukes som kommuniksjonskanal i forkant av konferansen

1 100,- pr stk

Her registrerer du antall utstillere som skal delta på lunsj. 325,- pr person..

Annonser

Programheftet blir delt ut til alle deltakerne når de ankommer konferansen. Du kan velge mellom følgende alternativ:

Annonseformater og alternativer finnes her: https://goo.gl/cTU7bD

Kontaktinformasjon

Vi ber om at mobiltelefonnummer til alle medvirkende føres inn. Nummeret kommer til å brukes til: - Inngangsbillett på SMS - Informasjon på SMS underveis i arrangementet ved behov

Skriv "navn - allergi"

Powered by PandaForm.com